Usługi naszego biura

Biuro rachunkowe Comptabilite oferuje obsługę podmiotów gospodarczych m.in. w zakresie:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie list płac,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości dla GUS, NBP
 • sporządzanie deklaracji rocznych wymaganych przepisami ustaw
 • sporządzania sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zanieczyszczania środowiska,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności
 • analizy i raporty finansowe, w tym w języku angielskim i francuskim
 • inne usługi wg potrzeb i życzeń klienta
 • rozliczenia roczne PIT
 • rozliczenie dochodów zagranicznych