O firmie

Oferuję pełny zakres usług księgowych dla osób prawnych i fizycznych. Prowadzę szkolenia z dziedziny rachunkowości, podatków, prowadzenia działalności gospodarczej na zlecenie firm zewnętrznych.

Przed założeniem własnej działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg pracowałam wiele lat na stanowisku księgowej i specjalisty ds. finansowo-księgowych w firmach audytorskich pod nadzorem biegłego rewidenta, a także spółkach z o.o. z kapitałem zagranicznym (m.in. branża motoryzacyjna). Oprócz pracy w dużych zakładach produkcyjnych od lat jestem pełnomocnikiem rodzinnej firmy uługowej, gdzie zajmuję się tzw. administracją, czyli załatwianiem spraw urzędowych. Doświadczenie w korporacjach uświadomiło mi, jak ważna jest komunikacja oraz potrzeba informacji o danych finansowych firmy, niezależnie od jej wielkości. Praca w firmie rodzinnej dała poznać oczekiwania właścicieli co do otrzymywanych informacji podatkowych, często od których uzależniane są ich decyzje związane z prowadzoną działalnością.

Działam na podstawie licencji Ministra Finansów, posiadam polisę OC.

Posiadam uprawnienia głównego księgowego oraz specjalisty ds. podatków. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach i śledzeniu na bieżąco zmian w przepisach gwarantuję wysoką jakość wykonywanych usług. Obecnie zdobywam wiedzę z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych wg MSSR.

Zapewniam całkowitą poufność wszelkich informacji dotyczących swoich klientów, zarówno w czasie współpracy, jak i po jej zakończeniu.