Małe firmy

Posiadając zaufanie wielu jednoosobowych działalności, dbam, by otrzymywały na bieżąco wszelkie informacje ich dotyczące. Na przykład na koniec każdego miesiąca istnieje możliwość wysyłania bilansu z księgi. Kiedy osoba zna swój dochód, może racjonalnie podejmować decyzje w zakresie dalszej działalności gospodarczej.