Pełna księgowość

Prowadzenie spółek prawa handlowego stanowi główną oś działaności naszego biura. Posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółkek z udziałem kapitału zagranicznego. Udział w szkoleniu z Międzynarodowych Stardardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zapewni sporządzanie sprawozdań finansowych w zgodzie z wytycznymi grup kapitałowych na najwyższym poziomie.